Klub rodičů a přátel při ZŠ Dubeč

Starodubečská 413
Praha 10 Dubeč
IČO:26526565
č.ú. 2100125002/2010

Vítejte na webu KRPŠ

Těmito stránkami Vám chceme celou činnost a chod klubu přiblížit a umožnit Vám tak přehled o jeho aktivitách. Rádi mezi sebe přivítáme rodiče, kterým není lhostejný osud školy a jsou ochotní a mají chuť pro to něco udělat! Neváhejte nás kontaktovat.

Kdo vlastně jsme?

Klub přátel při Základní škole Dubeč se sídlem Základní škola Starodubečská 413, 107 00  Praha 10 je sdružení, které je oficiálně zaregistrováno na Ministerstvu vnitra v souladu se zákonem 83/1990Sb. ve znění pozdějších úprav a vzniklo dne 27. 3. 2001 pod č.j. VS/1-1/46558/01-2.

KRPŠ je jakousi spojkou mezi školou a rodiči žáků. Spolupracuje s vedením školy, předává mu náměty, připomínky a stížnosti rodičů. V případě potřeby se podílí na jejich vyřizování či realizaci. Z vybraných příspěvků zajišťuje finanční a materiální pomoc škole.

Klub Rodičů a přátel školy

Jazyková učebna

22.11.2010 19:18
Schůzka zástupců KRPŠ s vyučujícími jazyků dne 3.11.2010 Přítomni za KRPŠ - paní Gnip, paní Kasanová, paní Kubitová Přítomni za vyučující jazyků - paní učitelka Kondelíková, paní zástupkyně Kratochvílová 1) Paní učitelka Kondelíková seznámila zástupce KRPŠ se všeobecnou informací o výuce...
Na přelomu září a října 2010 jsme požádaly prostřednictvím školy rodiče žáků o odpovědi na několik otázek. O naší škole se po Dubči šíří spousta zpráv, ať již založených na pravdě nebo na principu „jedna paní povídala“. Vybraly jsme tedy několik nejčastějších témat a sešla se nám spousta...

Diskusní fórum

13.11.2010 17:39
 Zveme Vás do našeho diskusního fóra, kde máte možnost vkládat vaše příspěvky, připomínky, pochvaly či stížnosti.... Účelem této diskuse je, aby všichni rodiče měli možnost vyjádřit svůj postoj ke škole jako takové nebo i zmínit nějakou konkrétní věc, kterou by na škole rádi uvítali nebo...

3. schůze výboru KRPŠ

20.10.2010 22:47
3. schůze vyboru KRPŠ se bude konat 16.11.2010 v 19.00 hodin v pizzerii SANTANA v Dubečku.
Záznamy: 51 - 54 ze 54
<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11