Klub rodičů a přátel při ZŠ Dubeč

Starodubečská 413
Praha 10 Dubeč
IČO:26526565
č.ú. 2100125002/2010

Rozpočty

Rozpočty zde budeme postupně přidávat. Archiv odsouhlasených rozpočtů z předchozích let je k nahlédnutí na vyžádání.