Klub rodičů a přátel při ZŠ Dubeč

Starodubečská 413
Praha 10 Dubeč
IČO:26526565
č.ú. 2100125002/2010

Související odkazy

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Školská rada

Školská rada byla zřízena dne 13.11.2000 podle usnesení Zastupitelstva M. Č. Praha - Dubeč. Jednací řád je k nahlédnutí na Místním úřadě. Školská rada je tvořena 6 členy,
z nichž dva zastupují zřizovatele (tj. Městská část Praha Dubeč), dva zákonné zástupce
žáků školy a dva pedagogické pracovníky školy. Členové se volí na období tří let a schází
se podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.

 

Současní členové školské rady: 

  • Vladislav Tregner (za zřizovatele) - nově zvolený MČ
  • Ing. Jiří Vohlídal (za zřizovatele)
  • Martina Jabůrková (za zákonné zástupce)
  • Jiří Šperl (za zákonné zástupce)
  • Mgr. Helena Kropelnická (za školu)
  • Mgr. Pavlína Ticháčková (za školu)