Klub rodičů a přátel při ZŠ Dubeč

Starodubečská 413
Praha 10 Dubeč
IČO:26526565
č.ú. 2100125002/2010

Cíle a činnost KRPŠ

  • spolupráce s vedením školy v oblasti výchovy a vzdělávání dětí
  • předávání námětů, připomínek a stížností rodičů a v případě potřeby i podílení se na jejich vyřizování
  • finanční a materiální pomoc škole (např. odměny pro děti, příspěvky na nákup školních pomůcek,...)
  • snaha o jednotné působení: rodina X škola
  • účast na školské radě

KRPŠ se vyjadřuje:

  • ke koncepci výchovně vzdělávací práce školy, k jejím výsledkům a zkvalitnění
  • k výchovně vzdělávacím a kázeňským problémům žáků a způsobu jejich řešení
  • k podmínkám zabezpečení školy v oblasti materiální, personální, k rozpočtu a hospodaření školy
  • k provozu školy, hygienickým a stravovacím podmínkám žáků