Klub rodičů a přátel při ZŠ Dubeč

Starodubečská 413
Praha 10 Dubeč
IČO:26526565
č.ú. 2100125002/2010

Klub rodičů a přátel školy

Klub přátel při Základní škole Dubeč se sídlem Základní škola Starodubečská 413, 107 00, Praha 10 (dále jen „Klub přátel“), vznikl jako otevřené, nezávislé sdružení, je demokratickou platformou spolupráce rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců žáků, jiných občanů, kteří se zajímají o práci školy a výchovu dětí a mládeže, dále též zástupců firem a organizací, zástupců dalších občanských sdružení, kulturních a osvětových zařízení působících v obvodu školy a kolektivu pedagogických pracovníků školy. Usiluje o neformální účast občanské veřejnosti v obvodu své působnosti na prosazování oprávněných zájmů žáků, jejich rodičů a další veřejnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Podílí se spolu se školou na koordinaci výchovného působení rodiny a školy, pomáhá škole v plnění jejich úkolů v oblasti výchovné, materiální, finanční apod.

  • Klub přátel je samostatnou právnickou osobou vzniklou v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. – o sdružování občanů
  • Klub přátel se ve své činnosti řídí ustanoveními těchto Stanov a obecně závaznými právními předpisy.
  • Spolupráce Klubu přátel vychází z ustanovení vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kterou se stanovují pravidla pro výkon práv sdružení rodičů a jiných zájmových sdružení při škole.
     

Registrace Klubu přátel proběhla dne 27.3.2001.

IČO: 26526565