Klub rodičů a přátel při ZŠ Dubeč

Starodubečská 413
Praha 10 Dubeč
IČO:26526565
č.ú. 2100125002/2010

Příspěvky

Členské příspěvky činní 250 Kč / 1 dítě, resp. rodinu a vybírají se zpravidla po prvních třídních schůzkách ve spolupráci se školou prostřednictvím paní hospodářky.

Příjmy a výdaje klubu jsou evidovány v účetní knize. Pro každý školní rok schvaluje výbor KRPŠ rozpočet a na první schůzce výboru v novém školním roce předkládá pokladník vyúčtování ukončeného školního roku. Třídní důvěrníci o tomto rozpočtu informují rodiče na třídních schůzkách.