Klub rodičů a přátel při ZŠ Dubeč

Starodubečská 413
Praha 10 Dubeč
IČO:26526565
č.ú. 2100125002/2010

Členové KRPŠ ZŠ Dubeč

Členství KRPŠ je dobrovolné a může do něj vstoupit každý. Zpravidla do klubu vstupují rodiče žáků studujících na této škole. Členství je ale také otevřeno další veřejnosti a právnickým osobám se zájmem jakkoliv pomoci či finančně přispět. Členství se obnovuje každoročně a zaniká buď ukončením školní docházky žáka studujícího na ZŠ Dubeč nebo písemným odstoupením v průběhu roku.

Výbor KRPŠ

Výbor KRPŠ je složen ze zástupců rodičů žáků jednotlivých tříd (tedy třídních důvěrníků) a jsou zpravidla zvoleni na první třídní schůzce školního roku. Třídní důvěrníci informují ostatní rodiče během třídních schůzek o činnosti a rozhodnutích výboru, popř. o jiných aktivitách KRPŠ. V tomto kolektivu třídních důvěrníků se každoročně volí předseda, místopředseda, hospodář (účetní).

Současní členové výboru KRPŠ:

Třída

Třídní důvěrník

Funkce

Kontakt

0.      
1.A Doležalová   renata.pokorna@seznam.cz
1.B Grygarová   kode@centrum.cz
2.A Klára Pinkasová   pinkasova.klara@gmail.com
2.B Lucie Hrdinová   L.hrdinova@email
2.C      
3.A Jaroslava Krchová    jarca@seznam.cz
3.B Kamila Pavlištová   pavkam@seznam.cz
4.A Chromek Ondřej   chromek@seznam.cz
4.B      
4.C Willmannová Kateřina

 

katka.willmannova@artec.cz
5.A Jabůrková Martina   martina.jaburkova@volny.cz
5.B Kurej Peter  Místopředseda peter.pk.kurej@gmail.com
5.C Říha Petr    petr.riha@email.cz
6.A Pihrtová Patricie   patrika7@seznam.cz
6.B Fialová Jitka    jaja.fialova@gmail.com
7.A Studená Lucia Správce webu lucia@conceptweb.cz
7.B Matějčková Veronika    matejckovaveronika@seznam.cz
8.A Líznerová Milena  Hospodářka  ska.mil@centrum.cz
8.B Kohoutková Eva    eva21546@seznam.cz
9.A Jandošová Kristina   j.kristina@seznam.cz
9.B   Koblicová Pavlína   pavlina.koblicova@gmail.com