Klub rodičů a přátel při ZŠ Dubeč

Starodubečská 413
Praha 10 Dubeč
IČO:26526565
č.ú. 2100125002/2010

Vítejte na webu KRPŠ

Těmito stránkami Vám chceme celou činnost a chod klubu přiblížit a umožnit Vám tak přehled o jeho aktivitách. Rádi mezi sebe přivítáme rodiče, kterým není lhostejný osud školy a jsou ochotní a mají chuť pro to něco udělat! Neváhejte nás kontaktovat.

Kdo vlastně jsme?

Klub přátel při Základní škole Dubeč se sídlem Základní škola Starodubečská 413, 107 00  Praha 10 je sdružení, které je oficiálně zaregistrováno na Ministerstvu vnitra v souladu se zákonem 83/1990Sb. ve znění pozdějších úprav a vzniklo dne 27. 3. 2001 pod č.j. VS/1-1/46558/01-2.

KRPŠ je jakousi spojkou mezi školou a rodiči žáků. Spolupracuje s vedením školy, předává mu náměty, připomínky a stížnosti rodičů. V případě potřeby se podílí na jejich vyřizování či realizaci. Z vybraných příspěvků zajišťuje finanční a materiální pomoc škole.

Klub Rodičů a přátel školy

SCHŮZKA KRPŠ

09.10.2019 19:01
Ve čtvrtek 7. 11. 2019 se od 18.00 hod. uskuteční v budově školy schůzka KRPŠ. V případě zájmu mohou rodiče žáků školy kontaktovat s podněty k projednání svého třídního důvěrníka nebo se schůzky zúčastnit osobně. Osobní účast je třeba z důvodu zajištění odpovídajících...

SCHŮZKA KRPŠ

01.05.2019 17:00
    V úterý 21. 5. 2019 se od 18.00 hod. uskuteční v budově školy schůzka KRPŠ. V případě zájmu mohou rodiče žáků školy kontaktovat s podněty k projednání svého třídního důvěrníka nebo se schůzky zúčastnit osobně. Osobní účast je třeba z důvodu zajištění...

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

25.10.2018 20:55
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Volby do školské rady (2 osoby za zákonné zástupce) se uskuteční dne 13. 11. 2018 v průběhu třídních schůzek. (Doporučení ředitelství: Vhodný je jeden zástupce za první a jeden za druhý stupeň, není to však podmínkou.) Právo volit má zákonný zástupce žáka školy, za...

Schůzka KRPŠ

08.10.2018 18:19
V úterý 23. 10. 2018 se od 18.00 hod. uskuteční v budově školy schůzka KRPŠ. V případě zájmu mohou rodiče žáků školy kontaktovat s podněty k projednání svého třídního důvěrníka nebo se schůzky zúčastnit osobně. Osobní účast je třeba z důvodu zajištění odpovídajících...

Schůzka KRPŠ

08.03.2018 10:17
Ve čtvrtek 5. 4. 2018 se od 18.00 hod. uskuteční v budově školy schůzka KRPŠ. V případě zájmu mohou rodiče žáků školy kontaktovat s podněty k projednání svého třídního důvěrníka nebo se schůzky zúčastnit osobně. Osobní účast je třeba z důvodu zajištění odpovídajících...
Záznamy: 1 - 5 ze 54
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>